Прием

Първи клас

Уважаеми родители,

Записването на новоприетите първокласници на ВТОРО класиране, за учебната 2022/2023 г. ще се осъществява в кабинет №10,  в периода:

20.06.2022 г. 13:00 – 16:30 часа

21.06. – 24.06.2022 г., 9:00 до 16:30 часа

Моля, носете със себе си разпечатано и попълнено от ситемата Заявление, копие от акт за раждане на детето и удостоверение за завършена подготвителна група.

 

Уважаеми родители,

Записването на новоприетите първокласници на първо класиране, за учебната 2022/2023 г. ще се осъществява в периода  07.06 – 17.06.2022 г., в кабинет №10 от 9:00 до 16:30 часа, при спазване на всички противоепидемични мерки и пропускателен режим в сградата на училището.

Моля, носете със себе си разпечатано и попълнено от ситемата Заявление, копие от акт за раждане на детето и удостоверение за завършена подготвителна група.

 

Ежегодно 18. СУ „Уилям Гладстон” приема 168 първокласника.

Ранното чуждоезиково обучение е приоритет на училището, поради което изучаването на първи чужд език започва от първи клас, като родителите имат избор от 6 езика – английски, немски, френски, руски, японски и корейски.

Уважаеми родители,

С Решение № 101 по Протокол № 48 от 24.02.2022 г., в сила от 2.03.2022 г. на Столичния общински съвет е приета нова НАРЕДБА за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община за централизирано електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община.

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ за прием на ученици в първи клас за учебната 2022/2023 година (утвърден от кмета на Столичната община). Графикът е достъпен и на страницата на Информационната система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и I клас в училище (ИСОДЗ) на адрес: https://kg.sofia.bg/#/calendar

Прилежащ район на училището:

Бул. “Константин Величков”(източна част-нечетни номера)>бул. “Сливница” (южна част-четни номера)>ул. “Антим I” (западна част – нечетни номера)>ул. “Пиротска” (северна част – четни номера)>ул. “Отец Паисий” (западна част – нечетни номера)>бул. “Тодор Александров” (северна част – четни номера)>до бул. “Константин Величков”

Граничните прилежащи райони на училищата.

 

Езици

Английски

Корейски

Японски

Руски

Немски

Китайски

Френски

Район на училището

Последни коментари

    Архив