Прием

Първи клас

Ежегодно 18. СУ „Уилям Гладстон” приема 168 първокласника.

Ранното чуждоезиково обучение е приоритет на училището, поради което изучаването на първи чужд език започва от първи клас, като родителите имат избор от 6 езика – английски, немски, френски, руски, японски и корейски.

Класни ръководители за учебната 2021-2022 година

I “а” клас – английски/китайски език – класен ръководител Свилена Колева;

I “б” клас – корейски/английски език – класен ръководител Симона Пеловска;

I “в” клас – руски/английски език – класен ръководител Рени Блажева;

I “г” клас – немски/английски език – класен ръководител Анета Тодорова;

I “д” клас – френски/английски език – класен ръководител Камелия Димитрова;

I “е” клас – японски/английски език – класен ръководител Маргарита Стоянова;

I “ж” клас – японски/английски език – класен ръководител Елица Илийчовска;

Уважаеми родители, 

разпределението на бъдещите първокласници по паралелки можете да видите ТУК(по инициали и ИД, номер от Системата за прием).

Записването на новоприетите първокласници за учебната 2021/2022 г. ще се осъществява в периода 7-11. Юни 2021 г., в кабинет №10 от 9:00 до 17:00 часа, при спазване на всички противоепидемични мерки и пропускателен режим в сградата на училището.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ В 1-ВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА:

1.УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЗАВЪРШЕНА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА

2.КОПИЕ ОТ АКТА ЗА РАЖДАНЕ НА ДЕТЕТО

4.ЗАЯВЛЕНИЕ  ПО ОБРАЗЕЦ / ОТ ПРОФИЛА НА ДЕТЕТО ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ /

Уважаеми родители,

С РЕШЕНИЕ № 133 от 18.03.2021 година на Столичния общински съвет е приета нова СИСТЕМА за централизирано електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община.

КРИТЕРИИ И ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ за прием на ученици в първи клас за учебната 2021/2022 година (утвърден от кмета на Столичната община)

Заповед за утвърждаване на план-прием в първи клас за учебната 2021-2022 година

Прилежащ район на училището:

Бул. “Константин Величков”(източна част-нечетни номера)>бул. “Сливница” (южна част-четни номера)>ул. “Антим I” (западна част – нечетни номера)>ул. “Пиротска” (северна част – четни номера)>ул. “Отец Паисий” (западна част – нечетни номера)>бул. “Тодор Александров” (северна част – четни номера)>до бул. “Константин Величков”

Граничните прилежащи райони на училищата.

 

Езици

Английски

Корейски

Японски

Руски

Немски

Китайски

Френски

Район на училището