Прием

Първи клас

Ежегодно 18. СУ „Уилям Гладстон” приема 168 първокласника.

Ранното чуждоезиково обучение е приоритет на училището, поради което изучаването на първи чужд език започва от първи клас, като родителите имат избор от 6 езика – английски, немски, френски, руски, японски и корейски.

Приемът в I клас се осъществява съгласно Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община.

Езици

Английски

Корейски

Японски

Руски

Немски

Китайски

Френски

Район на училището