Прием

Първи клас

Уважаеми родители на бъдещите първокласници,

Заповядайте на 13 април 2024 г. в Деня на отворените врати в 18. СУ “Уилям Гладстон”. Ще имате възможност да се запознаете с учителите на Вашите деца, с правилата и отговорностите ни като партньори в най-важния обществен процес – формиране знания и умения, нагласи и ценности на нашето общо бъдеще.
 
С оглед на най-добрата организация, изберете един от трите възможни предложени часа в АНКЕТАТА, с която да се запишете за Деня на отворените ни врати.
 
Регистрацията Ви е необходима поради пропусквателния режим и гарантиране сигурността в училище.
 
Очакваме Ви с нетърпение 💙!
Екипът на 18. СУ “Уилям Гладстон”

 

ПЛАН-ПРЕМ I КЛАС

Ежегодно 18. СУ „Уилям Гладстон” приема 168 първокласници.

Ранното чуждоезиково обучение е приоритет на училището, поради което изучаването на първи чужд език започва от първи клас, като родителите имат избор от 6 езика – английски, немски, френски, руски, японски и корейски. План-приемът за учебната 2024/2025 година е одобрен със ЗАПОВЕД на директора, както следва:

Клас

Чужди езици

Брой паралелки

Брой ученици

І”А”

Английски език

Китайски език

1

24

І “Б”

Английски език

Корейски език

1

24

І “В”

Руски език

Английски език

1

24

І “Г”

Немски език

Английски език

1

24

І “Д”

Френски език

Английски език

1

24

І “Е” и

І “Ж”

Японски език

Английски език

2

24

Уважаеми родители,

С Решение № 101 по Протокол № 48 от 24.02.2022 г., в сила от 2.03.2022 г. на Столичния общински съвет е приета нова НАРЕДБА за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община за централизирано електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община.

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ за прием на ученици в първи клас за учебната 2024/2025 година (утвърден от кмета на Столичната община):

Графикът е достъпен и на страницата на Информационната система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и I клас в училище (ИСОДЗ) на адрес: https://kg.sofia.bg/#/calendar

Прилежащ район на училището:

Бул. “Константин Величков”(източна част-нечетни номера)>бул. “Сливница” (южна част-четни номера)>ул. “Антим I” (западна част – нечетни номера)>ул. “Пиротска” (северна част – четни номера)>ул. “Отец Паисий” (западна част – нечетни номера)>бул. “Тодор Александров” (северна част – четни номера)>до бул. “Константин Величков”

Граничните прилежащи райони на училищата.

 

Езици

Английски

Корейски

Японски

Руски

Немски

Китайски

Френски

Район на училището

Последни коментари

    Архив