Прием

Първи клас

Уважаеми родители, 

родителската среща за новоприетите първокласници ще се състои на 11.09.2023 г. от 18:00 ч.

 

Уважаеми родители, 

записването на приетите след първо класиране първокласници за учебната 2023/2024 г. ще се осъществява по графика оповестен в ИСОДЗ:

06.06.2023 г.- от 12:00 ч. до 17:00 ч.

07.06.-15.06.2023 г.  – от 8:30 ч. до 17:00 ч.

 

Ежегодно 18. СУ „Уилям Гладстон” приема 168 първокласника.

Ранното чуждоезиково обучение е приоритет на училището, поради което изучаването на първи чужд език започва от първи клас, като родителите имат избор от 6 езика – английски, немски, френски, руски, японски и корейски. План-приемът е одобрен със ЗАПОВЕД на директора, както следва:

Клас

Чужди езици

Брой паралелки

Брой ученици

І”А”

Английски език

Китайски език

1

24

І “Б”

Корейски език

Английски език

1

24

І “В”

Руски език

Английски език

1

24

І “Г”

Немски език

Английски език

1

24

І “Д”

Френски език

Английски език

1

24

І “Е” и

І “Ж”

Японски език

Английски език

2

24

Уважаеми родители,

С Решение № 101 по Протокол № 48 от 24.02.2022 г., в сила от 2.03.2022 г. на Столичния общински съвет е приета нова НАРЕДБА за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община за централизирано електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община.

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ за прием на ученици в първи клас за учебната 2023/2024 година (утвърден от кмета на Столичната община). Графикът е достъпен и на страницата на Информационната система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и I клас в училище (ИСОДЗ) на адрес: https://kg.sofia.bg/#/calendar

Прилежащ район на училището:

Бул. “Константин Величков”(източна част-нечетни номера)>бул. “Сливница” (южна част-четни номера)>ул. “Антим I” (западна част – нечетни номера)>ул. “Пиротска” (северна част – четни номера)>ул. “Отец Паисий” (западна част – нечетни номера)>бул. “Тодор Александров” (северна част – четни номера)>до бул. “Константин Величков”

Граничните прилежащи райони на училищата.

 

Езици

Английски

Корейски

Японски

Руски

Немски

Китайски

Френски

Район на училището

Последни коментари

    Архив