март 2021

Month

III-то място за Десислава Събева на XXV-та Национална ученическа философска конференция “Човек. Свят”

Десислава Георгиева Събева от 10 г клас на 18. СУ „У. Гладстон“ спечели призовото III-то място на XXV-та Национална ученическа философска конференция “Човек. Свят”, която се състоя на 19.03.2021г. Нейното...
Read More

Заповед

2-ZAPOVED 18 зап 112 от 11.03.21 от СРЗИ
Read More

Обявяване на свободно място

На основание чл. 104, ал.1, т.2 от Наредба 10 за организацията на дейностите в училищното образование обявявам едно свободно място във втори клас – паралелка с изучаване на корейски/английски език....
Read More

Заповед

971/04.03.2021ZAPOVED 18 зап 01-132от26.02.21г.от МЗ
Read More
1 2