септември 2023

Month

Посещение на корейска бизнес делегация в 18. СУ

На 28.09.2023 г. 18. СУ бе посетено от корейска бизнес делегация на Самсунг. Гостите посетиха учебни часове на учениците от 9 “з” и 4 “б” клас с изучаване на корейски...
Read More

Тематичен информационно-разяснителен материал относно неприкосновеността на личните данни

Уважаеми ученици и родители, предоставяме на Вашето внимание Материал на Комисията за защита на личните данни относно публикуване на снимки и видеа от началото на учебната година.
Read More

Допълнителна поправителна сесия

Уважаеми ученици, Във връзка с писмо на МОН с №9105-226/15.09.2023 г и писмо с Изх. № РУО1-29759/18.09.2023 г на 02.10.2023 г. ще се проведе допълнителната поправителна сесия за ученици, които...
Read More
1 2 3