декември 2013

Month

Доставка на плод, мляко и млечни произведения и/или закуски за учениците от І-ви до ІV-ти клас на 18 СОУ „Уилям Гладстон”, гр.София

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА Предмет : „Доставка на плод, мляко и млечни произведения и/или закуски за учениците от І-ви до ІV-ти клас на 18 СОУ „Уилям Гладстон”, гр.София Указания...
Read More