април 2020

Month

Прием в първи клас

Уважаеми родители, Във връзка с въпроси на родители и в изпълнение на Графика на дейностите за прием на ученици в I клас за учебната 2020/2021 г. , прилагаме граничните прилежащи...
Read More

ГРАФИК ЗА РАЗДАВАНЕ НА ХРАНА ПО СХЕМА“ УЧИЛИЩЕН ПЛОД“ И „ УЧИЛИЩНО МЛЯКО“

Уважаеми родители, във връзка с писмо на РУО София-град, с изх. № РУО1-8409/15.04.2020 г. и писмо от 16.04.2020 г. на държавен фонд „Земеделие“, прилагаме график за раздаване на продуктите по...
Read More

Майски фестивал на изкуствата под надслов „Творим, учим и се забавляваме, спазвайки правилата!“

Уважаеми ученици,  родители,  учители! 18 Средно училище „Уилям Гладстон” организира майски фестивал на изкуствата под надслов „Творим, учим и се забавляваме, спазвайки правилата!“. В периода на дистанционно обучение приканваме всички...
Read More

ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, ОТ 21.04. 2020 г., МОЖЕТЕ ДА ПОДАВАТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В ПЪРВИ КЛАС ТУК ЗАЯВЛЕНИЯ, ПОДАДЕНИ ПРЕДИ НАЧАЛОТО НА КАМПАНИЯТА НЯМА ДА БЪДАТ РАЗГЛЕЖДАНИ. НАПОМНЯМЕ ВИ, ЧЕ ВСИЧКИ...
Read More

„Доставка на учебници и учебни помагала за нуждите на 18-то СУ „Уилям Гладстон“, гр. София през учебната 2020/2021 г.“

  08.04.2020 г.Покана 23-07-2018 08.04.2020г. Образец – Предложение за изпълнение 08.04.2020 гОбразец – Ценово предложение 08.04.2020г.Декларация-по-чл.-54-ал.-1-т.-1-2-и-7-от-ЗОП (1) 08.04.2020г.Декларация-по-чл.54ал.1т.3-6-от-ЗОП 08.04.2020г. Проекто-договор 29.04.2020г.договор архимед 29.04.2020г.договор бит и техника 29.04.2020г.договор колибри 29.04.2020г.договор нова...
Read More
1 2