юни 2023

Month

Консултации на ученици по отделни предмети

Уважаеми ученици, На основание чл. 27 от Наредбата за приобщаващо образование ви предостяваме информация за график на консултациите по отделните предмети: БЕЛ – 11. 00 ч. – 03.07.2023 г. до...
Read More

График поправителна сесия

Уважаеми ученици, Поправителните изпити за учебната 2022/2023 г. /юлска сесия/ са следните: 05.07.2023 г /сряда/ 11 клас Български език и литература ЗУЧ; Китайски език ЗУЧ; Химия и ООП – ПП-Химия...
Read More

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ШЕСТ УЧЕНИЦИ ОТ ПАРАЛЕЛКИТЕ С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА КОРЕЙСКИ ЕЗИК В IX, X И ХI КЛАС – ДВАМА УЧЕНИЦИ ОТ ВИПУСК – ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В МОБИЛНОСТ ПО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ОБМЕН И ДВУСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТТВО С ДЕВИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ САНГИЛ В СЕУЛ, ЮЖНА КОРЕЯ

Уважаеми участници в процедурата за подбор, благодарим ви за участието. Протоколът с резултатите от проведената процедура за подбор на ШЕСТ УЧЕНИЦИ ОТ ПАРАЛЕЛКИТЕ С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА КОРЕЙСКИ ЕЗИК В IX,...
Read More

Изпит за промяна на окончателна оценка

Уважаеми ученици, На основание чл.36 от Наредба 11 на МОН, изпитите за проямна на окончателна оценка се провеждат след подадено заявление до директора от ваша страна. Краен срок за подаване...
Read More

Ученици на гости в съдебната палата

На 21.06.2023 г., учениците от 18 СУ “Уилям Гладстон” участваха в симулативен съдебен процес по образователна програма на Висшия съдебен съвет “Съдебна власт-информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и...
Read More

Шампиони – оле!!

На 12.06.2023 на пистата в Българското школо се проведе националното състезание за автомодели в мащаб 1/10 задвижвани с горивна клетка . В състезанието участваха шест отбора от Враца, Русе, София,...
Read More
1 2