януари 2013

Month

Доставка на канцеларски материали и консумативи за изпълнение на ИИД

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА ПРЕДМЕТ: Доставка на канцеларски материали и консумативи за изпълнение на ИИД по проект „Да направим училището привлекателно за младите хора – Училище за себеутвърждаване...
Read More