февруари 2014

Month

Доставка на канцеларски материали и консумативи за изпълнение на ИИД по проект „Да направим училището привлекателно за младите хора-Училище за себеутвърждаване и продготовка към европейските хоризонти – УСПЕХ”,схема BG051РО001- 4.2.05 и нуждите на 1

ПУБЛИЧНА ПОКАНА Предмет : „Доставка на канцеларски материали и консумативи за изпълнение на ИИД по проект „Да направим училището привлекателно за младите хора-Училище за себеутвърждаване и продготовка към европейските хоризонти...
Read More

Повишаване на методическия и административен капацитет на педагогическия и непедагогическия персонал на 18 СОУ ” Уилям Гладстон” чрез институт Конфуций гр.София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА ПРЕДМЕТ:Повишаване на методическия и административен капацитет на педагогическия и непедагогически персонал на 18 СОУ ” Уилям Гладстон” чрез институт Конфуций гр. София. нов телефон...
Read More

10 Февруари 2014г. Доставка на терминални работни места “ЗА ВИДЕОИНТЕНЗИВНИ ПРИЛОЖЕНИЯ“ по Национална програма „Информационни и комуникационни технологии в училище” , техника по ПРОЕКТ BG051PO 001-4.2.0.5 „ Да направим училището, привлекателно за младите хора”

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА Предмет : Доставка на терминални работни места “ЗА ВИДЕОИНТЕНЗИВНИ ПРИЛОЖЕНИЯ“ по Национална програма „Информационни и комуникационни технологии в училище” , техника по ПРОЕКТ BG051PO...
Read More