юни 2016

Month

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ С ПРЕДМЕТ: “Вътрешен-ремонт-на-класни-стаи-и-санитарно-хигиенни-помещения-в-сградата-на-18-то-соу-„уилям-гладстон”

Договор 4 Обявление за възложена поръчка Титулна Решение Документация Обявление КСС-ОП КСС-ОП 1 Запитване Отговор – запитване Отговор – запитване 1 Протокол – комисия Протокол – 3 Протокол 2 Протокол...
Read More

СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА : „ВЪТРЕШЕН РЕМОНТ НА КЛАСНИ СТАИ – 1-ВИ И 2-РИ ЕТАЖ В СГРАДАТА НА 18-ТО СОУ „УИЛЯМ ГЛАДСТОН”, ГР. СОФИЯ

Договор Индивидуални оценъчни листи Протокол комисия ОТГОВОР ЗАПИТВАНЕ ЗАПИТВАНЕ Обява КСС Информация Образци документи Документация Титулна
Read More