януари 2022

Month

Преминаване на 1-4 клас в обучение от разстояние в електронна среда

Уважаеми родители, с решение на ПС с протокол №8/24.01.2022 г. и доклад с №475/24.01.2022 г на Директора на училището,  1-4 клас преминават в ОРЕС за периода 26.01.-28.01.2022 г. вкл. Часовете...
Read More

Преминаване на 5-12 клас в обучение от разстояние в електронна среда

Уважаеми ученици и родители, с решение на ПС с протокол №7/19.01.2022 г. и доклад с №464/19.01.2022 г на Директора на училището,  5-12 клас преминават в ОРЕС за периода 24.01.-28.01.2022 г....
Read More