септември 2020

Month

Заповед

ZAPOVED 18 по зап01-548 от 30.09.2020 от МЗ
Read More

Обявяване на свободно място в 5 клас

На основание чл. 104, ал.1 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, обявявам наличие на едно свободно място в 5 клас, паралелка с интензивно изучаване...
Read More

Открити “класни стаи” в 18. СУ “Уилям Гладстон”

На 18 септември 2020 г. председателят на Обществения съвет към 18-то СУ „Уилям Гладстон“ посети пространствата в двора на училището, оборудвани за провеждане на учебни занятия на открито. Процесът по...
Read More

Обявяване на свободно място в 9 клас

На основание чл. 104, ал.1 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, обявявам наличие на едно свободно място в 9 клас, паралелка с интензивно изучаване...
Read More
1 2 3