ноември 2021

Month

Заповед на МОН

Заповед относно учебния процес на 22.11.2021 г. /понеделник/ Заповед
Read More

Заповед относно учебния процес на 15.11.2021 г

Уважаеми ученици и родители, Съгласно Заповед №РД 09-4003/01.11.2021 г. на министъра на образованието и науката за организация на учебния процес на 15.11. 2021 г., обучението на учениците в училищата, в...
Read More

Отново на училище!

Уважаеми родители, тестването за COVID-19 днес в училище премина успешно. Провеждането на изследването премина при много добра организация. Дори в паралелки с над 24 деца не отне повече от 25...
Read More

Възстановяване на присъствени учебни занятия за I-IV клас

Уважаеми родители, Във връзка със Заповед на министъра на образованието и науката за организиране на дейностите по възстановяване на присъствения учебен процес за учениците от I до IV клас. Ви...
Read More

На виманието на родителите на учениците от I-IV клас! Декларации за тестуване на учениците

Уважаеми родители, Във връзка с необходимостта от създаване на организация за възстановяване на присъственото обучение при осигуряване на възможно най-безопасна среда в училищата в общини с ниво на заболяемост повече...
Read More