април 2013

Month

Извършване на ремонти и реставрационни строително-монтажни работи и изграждане на пожароизвестителна система в сградата на 18 СОУ ” Уилям Гладстон”

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА ПРЕДМЕТ:  Извършване на ремонти и реставрационни строително-монтажни работи и изграждане на пожароизвестителна система в сградата на 18 СОУ ” Уилям Гладстон” ДО ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ...
Read More

Доставка, монтаж , инсталиране и гаранционно обслужване на компютърно оборудване и принадлежности за нуждите на18 СОУ “Уилям Гладстон”

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА ПРЕДМЕТ:  Доставка, монтаж , инсталиране и гаранционно обслужване на компютърно оборудване и принадлежности за нуждите на18 СОУ “Уилям Гладстон” Образци на документи Изисквания към...
Read More