януари 2021

Month

Училищен автобус

Уважаеми родители и ученици, уведомяваме Ви, че от 01.02.2021 г. можете да се възползвате от училищен автобус, предназначен за учениците от 18. СУ. Училищният автобус стартира по проект на Столична...
Read More

Заповед

854/28.01.202120_Зап 18СУ за присъств. от 04.02.21 г.
Read More

Заповед

852/27.01.202120_Зап 18 за след 01.02.2021 по 01-51 – Копие
Read More

Заповед

834/18.01.2021 заповед
Read More
1 2