февруари 2022

Month

Кампания по прием на ученици в VIII клас

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Във връзка с предстоящата кампания по прием на ученици в VIII клас, предоставяме на Вашето внимание писмо до родителите на седмокласници и график на дейностите от РУО София-град....
Read More

Организиране на образователния процес за периода от 07 – 13.02.2022 г.

Уважаеми ученици и родители, съгласно Заповед № РД09-2191/03.02.2022 г. (Приложение 1 – График ротация област София-град) на министъра на образованието и науката относно организиране на образователния процес за периода от 07 – 13.02.2022...
Read More