август 2019

Month

„ Доставка на закуски, плод и мляко за учениците от I-ви до IV – ти клас на 18 СУ “Уилям Гладстон“, гр. София ”.

Договор Информация Информация за удължаване на срока Методика Обява Образци Проект на договор Протокол закуски Техническа спецификация Титулна Протокол закуски Указания
Read More

НЕЗАЕТИ МЕСТА СЛЕД ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ ПО НАРЕДБА № 10 В 18.СУ “УИЛЯМ ГЛАДСТОН”

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НЕЗАЕТИ МЕСТА СЛЕД ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ ПО НАРЕДБА №10 В 18. СУ “УИЛЯМ ГЛАДСТОН” ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЧЕТВЪРТО КЛАСИРАНЕ СЕ ПОДАВАТ ОТ 08.00ч ДО 17.00ч НА 02.АВГУСТ ДО...
Read More