юни 2020

Month

ЧЕТВЪРТО КЛАСИРАНЕ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА.

    четвърто класиране -СПИСЪК Номерата на децата с еднакъв брой точки са изтеглени на жребий. Уважаеми родители, Учениците, приети на четвърто класиране  ще се записват по следния график: 30.06. –...
Read More

График на дейностите за организация, провеждане, оценяване на НВО 7 клас и прием

Уважаеми родители и седмокласници, Прилагаме график на дейностите за организация, провеждане, оценяване на НВО 7 клас и прием. График 7 клас  
Read More

График за присъствено обучение на ученици от IX, X и XI класове

Уважаеми ученици, На основание писмо на МОН № 9105-184/29.05.2020г, писмо на РУО1-12263/29.05.2020г и Заповед на Директора на 18. СУ “Уилям Гладстон” 1493/19.06.2020г от 01.07.2020г стартира присъствено обучение на ученици, които...
Read More

Четвърто класиране за прием в първи клас за учебната 2020-2021 година

Уважаеми родители, Във връзка със заповед на Министъра на образованието и науката, с № РД09-1376/23.06.2020 г., относно завишване на максималния брой на учениците в паралелки в първи клас, обявяваме свободни места...
Read More

Трето класиране за прием в първи клас за учебната 2020-2021 година

Трето класиране за прием в първи клас за учебната 2020-2021 година Номерата на децата с еднакъв брой точки са изтеглени на жребий. Уважаеми родители, Учениците, приети на трето класиране  ще...
Read More

Изпращане и връчване на дипломи на випуск 2020

Уважаеми зрелостници, изпращането и връчването на дипломите на випуск 2020 ще се осъществи на 26.06.2020 г. (петък) от 11:00 ч. в двора на 18.СУ “Уилям Гладстон”. Моля, предвид все още...
Read More
1 2