март 2019

Month

София и Европа за младите – 3D демокрация, диалог и дебат

На 18.03.2019 г. в 18. СУ “Уилям Гладстон” се проведе среща – дебат с ученици от столични училища на тема “София и Европа за младите – 3D демокрация, диалог и...
Read More

Родителски срещи за прогимназиален и гимназиален етап

Родителски срещи за втори учебен срок за  2018/2019 година ще се проведат, както следва: • 27.03.2019 г. (сряда) от 19:00 ч. – родителска среща за прогимназиален етап (V,VI и VII клас) по...
Read More

Среща на Захари Карабашлиев с ученици от 18. СУ

На 07. 03. 2019 г. авторът на романите “Жажда”, “Хавра” и “18% сиво” Захари Карабашлиев бе гост на 18. СУ “Уилям Гладстон”. След един откровен разговор за историчността в художествената...
Read More
1 2