ноември 2020

Month

Заповед № РД-09-3457/26.11.2020 г. на министъра на образованието и науката относно преминаване на учениците в обучение от разстояние в електронна среда

Заповед № РД-09-3457/26.11.2020 г. на министъра на образованието и науката относно преминаване на учениците в обучение от разстояние в електронна среда
Read More

Заповед

582/27.11.2020заповед
Read More

Заповед

579/26.11.2020ZAPOVED 18СУ по зап01-677от25.11.20г.от МЗ
Read More

Обявяване на свободно място в 8 клас

На основание чл. 104, ал.1 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, обявявам наличие на едно свободно място в 8 клас, паралелка с интензивно изучаване...
Read More

Заповед

453/18.11.2020ZAPOVED по заповед 09-3310от18.11.20г.от МОН
Read More

Заповед

451/17.11.2020Утвър.на Оценка на риска при ОРЕС
Read More
1 2 3 4