март 2020

Month

Логопедични материали в помощ на ученици и родители

Уважаеми родители, в помощ на Вас и Вашите деца логопедът към 18. СУ “Уилям Гладстон”, г-жа Светла Бенина, предоставя следните презентации: Презентация „Техника на четене“ – в подкрепа на родители...
Read More

Видеоуроци за учениците от I клас до X клас

Изх. № РУО1-7108/23.03.2020 г. ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, Във връзка с писмо с вх. № РУО1-7041/20.03.2020 г., Ви уведомявам, че издателска група „Просвета“...
Read More

Рубрика за въпроси и отговори за кризисната ситуация на сайта на Държавна агенция за закрила на детето

Изх. № РУО1-7064/ 23.03.2020 г. ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, Във връзка с разпространението и опасността от COVID-19, Ви уведомявам, че Държавната агенция за...
Read More

Организация на обучението от разстояние в електронна среда

Уважаеми родители, От 16 март вече сме в дистанционна форма на обучение. Апелираме към Вашето съдействие и търпение, процесът да се реализира според очакванията на всички участници. Много от колегите...
Read More

Организация във връзка с епидемиологичната обстановка

Уважаеми родители, Във връзка с обявеното извънредно положение на територията на Република България, свързано с разпространението на COVID-19 в световен мащаб, нуждата от реорганизация на учебния процес и преминаването в...
Read More

Удължаване на грипната ваканция

Уважаеми ученици, родители, учители, съгласно Заповед на министъра на здравеопазването грипната ваканция се удължава до 29.03.2020 г. вкл.
Read More
1 2