октомври 2019

Month

4.11.2019 г. (понеделник) – редовен учебен ден

Уважаеми колеги, родители, ученици, съгласно писмо с Изх.№ РУО1-30629/29.10.2019 г. и Заповед №243/29.10.2019 г. на Директора на училището, 4.11.2019 г. (понеделник) е редовен учебен ден.  
Read More

Обявяване на свободно място в 8 клас

  На основание чл. 104, ал.1 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, обявявам наличие на едно свободно място в 8 клас, паралелка с интензивно...
Read More
1 2