октомври 2021

Month

ВАЖНО! ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА НА ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ ОТ I ДО XII КЛАС СЧИТАНО ОТ 21.10.2021 г.

УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ, СЪГЛАСНО Заповед № РД09-3596/ 20.10.2021 г. на министъра на образованието и науката относно организиране на образователния процес във връзка с изпълнение на Заповед № РД01-856/19.10.2021...
Read More

Преминаване в дистанционно обучение

Уважаеми ученици и родители, с решение на ПС с протокол №1 и доклад с №142/13.10.2021 г на Директора на училището,  от утре 14.10.2021 г /четвъртък/ до 29.10 2021 г. /петък/...
Read More