Прием

След седми клас

Резултати от класиране от 09.09.2022 г.

ЦИВ-280 т.

ААР-289 т.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, 

           В 18.СУ “Уилям Гладстон” са налични следните свободни места в  VIII клас. след приключило III класиране, за учебната 2022/2023 г.:

1 свободно място в 8 “В” клас – профил “Чужди езици” с интензивно изучаване на френски език/английски език.

1 свободно място в 8 “Е” клас – профил “Чужди езици” с интензивно изучаване на арабски език/английски език

Срок за подаване на документи: 12:30 ч. на 09.09.2022 г.

Обяваване на класирането и записване:

09.09.2022 г. – 13:00 –  14:00 ч.

 

Резултат от класиране за обявеното свободно в 8 “а” клас – профил “Природни науки” с интензивно изучаване на английски език/немски език:

Класиран ученик В.С.К. – бал 322

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, 

           В 18.СУ “Уилям Гладстон” са налични следните свободни места в  VIII клас. след приключило III класиране, за учебната 2022/2023 г.:

1 свободно място в 8 “а” клас – профил “Природни науки” с интензивно изучаване на английски език/немски език.

Срок за подаване на документи: 16:30 ч. на 30.08.2022 г.

Обяваване на класирането и записване:

31.08.2022 г. – 9:00 – 10:00 ч.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, 

           В 18.СУ “Уилям Гладстон” са налични следните свободни места в  VIII клас. след приключило III класиране, за учебната 2022/2023 г.:

1 свободно място в 8 “а” клас – профил “Природни науки” с интензивно изучаване на английски език/немски език.

Срок за подаване на документи: 17:30 ч. на 22.08.2022 г.

Обяваване на класирането и записване:

23.08.2022 г. – 9:00 – 11:00 ч.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, 

 

           В 18.СУ “Уилям Гладстон” са налични следните свободни места в  VIII клас. след приключило III класиране, за учебната 2022/2023 г.:

 

Училище

Име на паралелката

На общо основание

18 Средно училище “Уилям Гладстон”, ГР.СОФИЯ

Природни науки – ФЕ интензивно, АЕ

1

18 Средно училище “Уилям Гладстон”, ГР.СОФИЯ

Чужди езици – КитЕ интензивно, АЕ

1

Подаване на документи за кандидатстване в канцеларията на училището:

11.08.2022 г. –13:00 – 16:00 ч.

12.08.2022 г. – 09:00 – 12:00 ч.

Обяваване на класирането и записване:

12.08.2022 г. – 13:00 – 16:00 ч.

Напомняме Ви, че за участие в четвърти етап на класиране учениците/родителите подават заявления до директора и ОРИГИНАЛ на Свидетелството за основно обарзование. 

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с предстоящата кампания по прием на ученици в VIII клас за учебната 2022-2023 година, предоставяме на Вашето внимание писмо до родителите на седмокласници и график на дейностите от РУО София-град.

Приложение:

  1. Писмо и график.

Приемът след седми клас в 18. СУ “Уилям Гладстон” се осъществява съгласно Наредба №10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование на МОН.

Одобреният план-прием на 18. СУ “Уилям Гладстон” след седми клас за учебната 2022-2023 година можете да видите ТУК. Балът за прием след седми клас във всички паралелки в 18. СУ “Уилям Гладстон” се формира като се удвоява резултата (в точки) от НВО по БЕЛ и математика, както и оценките (превърнати в точки по определена скала) по БЕЛ и математика от Свидетелството за основно образование.

Комисия и график за записаване на ученици след завършено основно образование

 

Езици

Английски

Корейски

Японски

Арабски

Немски

Китайски

Френски