Прием

След седми клас

Към дата 19/09/2023 г. НЯМА свободни места в  VIII клас

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНО КЛАСИРАНЕ

ПО НАРЕДБА № 10 В 18. СУ “УИЛЯМ ГЛАДСТОН”

8 “ж” клас, профил “Чужди езици” с интензивно изучаване на  китайски/англ. език – К.В.К. – 312.5 т.

Уважаеми родители и ученици,

към дата 18.09.2023 г. e наличнo свободнo мяста в 8 ” ж” клас, профил “Чужди езици” с интензивно изучаване на  китайски/англ.език

Срок за подаване на документи: 9:30 – 12:00 ч. на 19.09.2023 г. в канцеларията на училището.

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНО КЛАСИРАНЕ

ПО НАРЕДБА № 10 В 18. СУ “УИЛЯМ ГЛАДСТОН”

ПО ПАРАЛЕЛКИ:

Профил „Природни науки“, с интензивно изучаване на френски език/английски език

Вх. N 2030/11.09.2023 г. – Е.Р.П. – бал 369 т.

Профил „Чужди езици“, с интензивно изучаване на китайски език/английски език

Вх. N 2024/11.09.2023 г. – А.Й. – бал 331 т.

Профил „Чужди езици“, с интензивно изучаване на арабски език/английски език

Вх. N 2033/11.09.2023 г. – В.Д.Д. – бал 307,5  т.

Вх. N 2031/11.09.2023 г. – К.С.И. – бал 299 т.

 

Уважаеми родтели и ученици,

към дата 08.09.2023 г., след приключило записване, са налични следните свободни места в 8 клас:

профил “Чужди езици” с интензивно изучаване на  китайски/английски език – 1 свободно място 

профил “Чужди езици” с интензивно изучаване на  арабски език/английски език – 2 св. места

профил “Природни наауки” с интензивно изучаване на  френски език/английски език – 1 свободно място

Срок за подаване на документи: 09:00 – 12:00 ч. на 11.09.2023 г.

Обяваване на класирането и записване:

11.09.2023 г. – 12:30 – 16:00 ч.

Напомняме Ви, че подаването на Заявления е валидно само с приложен оригинал на свидетелството за завършено основно образование.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНО ПЕТО КЛАСИРАНЕ

ПО НАРЕДБА № 10 В 18. СУ “УИЛЯМ ГЛАДСТОН”

ПО ПАРАЛЕЛКИ:

Профил „Природни науки“, с интензивно изучаване на Немски език/английски език

 

Вх. N/дата

Инициали

Бал

1

368/05.09.2023 г.

М.К.П.

370 т.

2

345/04.09.2023 г.

Д.Г.Г.

340,5 т.

3

370/05.09.2023 г.

Е.М.М.

334,5 т.

Профил „Чужди езици“, с интензивно изучаване на френски език/испански език

 

Вх. N/дата

Инициали

Бал

1

367/05.09.2023 г.

Б.В.Д.

371,5 т.

2

369/05.09.2023 г.

М.В.В.

368 т.

Профил „Природни науки“, с интензивно изучаване на френски език/английски език

 

Вх. N/дата

Инициали

Бал

1

363/05.09.2023 г.

Е.И.М.

391,5 т.

2

342/04.09.2023 г.

И.И.С.

326,5 т.

Профил „Чужди езици“, с интензивно изучаване на японски език/английски език

 

Вх. N/дата

Инициали

Бал

1

362/05.09.2023 г.

К.Д.К.

394 т.

Профил „Чужди езици“, с интензивно изучаване на китайски език/английски език

 

Вх. N/дата

Инициали

Бал

1

372/05.09.2023 г.

Л.Р.Т.

327 т.

2

373/05.09.2023 г.

Е.С.Д.

321,5 т.

Профил „Чужди езици“, с интензивно изучаване на арабски език/английски език

 

Вх. N/дата

Инициали

Бал

1

378/05.09.2023 г.

А.К.Д.

313,5 т.

2

340/04.09.2023 г.

Н.Д.Р.

294 т.

3

338/04.09.2023 г.

Б.Б.К.

291,5 т.

4

332/04.09.2023 г.

Д.И.С

290 т.

5

375/05.09.2023 г.

И.С.М.

288,5 т.

6

377/05.09.2023 г.

Б.Е.П.

285,5 т.

Записване – кабинет №1

07.09. – 13:00-16:00 ч.

08.09. – 8:30-16:00 ч.

 

Kомисия и график на дейностите след четвърти етап на класиране

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с предстоящата кампания по прием на ученици в VIII клас за учебната 2023-2024 година, предоставяме на Вашето внимание писмо до родителите на седмокласници и график на дейностите от РУО София-град.

Приложение:

  1. График.

Приемът след седми клас в 18. СУ “Уилям Гладстон” се осъществява съгласно Наредба №10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование на МОН.

Одобреният план-прием на 18. СУ “Уилям Гладстон” след седми клас за учебната 2022-2023 година можете да видите ТУК. Балът за прием след седми клас във всички паралелки в 18. СУ “Уилям Гладстон” се формира като се удвоява резултата (в точки) от НВО по БЕЛ и математика, както и оценките (превърнати в точки по определена скала) по БЕЛ и математика от Свидетелството за основно образование.

Комисия и график за записаване на ученици след завършено основно образование

 

Езици

Английски

Корейски

Японски

Арабски

Немски

Китайски

Френски