Прием

След седми клас

Приемът след седми клас в 18. СУ се осъществява съгласно Наредба №10 за организация на дейностите в училищното образование на МОН.

Училището предлага разнообразие от 7 чуждоезикови профила, разпределени в 8 паралелки с различни профилиращи предмети. Кандидатите могат да избират букет от източни и западни езици – английски, немски, френски, японски, арабски, китайски и корейски.

Езици

Английски

Корейски

Японски

Арабски

Немски

Китайски

Френски