Френски език

Традициите в изучаването на френски език  в училището са поставени през 1975 година. От разкриването на първите паралелки с разширено изучаване на френски език до днес френскоезичното обучение  бележи своите безспорни успехи :
● обхваща трите етапа на обучение – начален, прогимназиален и гимназиален ;
● Френската катедра е една от най-големите в училището. Тя е съставена от висококвалифицирани преподаватели и учител, който е носител на езика;
● три от учебните предмети се преподават на френски език/ история, география и биология/.

Дългогодишно е сътрудничеството между Френския културен институт и училището. Многобройни са съвместните дейности:
•    Франкофонско рали ;
•    Маратон за писане на есе по дадена тема;
•    Дефиле на четенето;
•    Конкурс по превод от френски на български език;
•    Поетичен конкурс (писане на стихотворение) по зададена тема;
•    Двуезично състезание (два чужди езика);
•    Триезично състезание (три чужди езика) в чест на Европейския ден на чуждите езици;
•    Викторини в чест на деня на франкофонията;
•    Международен Франкофонски ученически театрален фестивал.
Традиционни са призовите места, които заемат в тези състезания    учениците от паралелките, профилирани с френски език. Много висок е процентът на учениците, които продължават своето образование във френски университети. Френският сертификат DELF SCOLAIRE за ниво на владеене на френски език според Общата европейска референтна рамка за езиците, която придобиват зрелостниците от тези паралелки, е безспорен атестат за високото качество на езиковото обучение в гимназиалния етап.