Немски език

Начален етап (1-4 клас)
•    Ранно, модерно и систематично чуждоезиково обучение в начален курс.
•    Обучението се провежда по езикова система FUNKEL и е съобразено с изискванията на МОН за ранно чуждоезиково обучение.

Прогимназиален етап (5-7 клас)
•    Изграждане на солидна база от езикови знания и умения .
•    Обучението продължава по езикова система DEUTSCH IM BLICKPUNKT и надгражда постигнатото в начален курс.

Гимназиален етап (8-12 клас)
•    Овладяване на немски език на високо равнище на комуникативна компетентност.
•    Учениците достигат ниво на владеене на немски език, съпоставимо с изискванията на Европейската езикова рамка за С1. Наред с това, по време на обучението си по втори чужд език /английски/, те получават подготовка по избрания втори език – В2.
•    Зрелостниците от паралелките с немски език , като първи профилиращ предмет, са конкурентоспособни да продължат своето образование в страната и чужбина.
•    Отлични са перспективите им за професионална реализация в области, свързани с  комуникация на немски език.
•    Учебните предмети биология и химия се преподават на немски език.
•    Учениците изучават  литература от авторите в немскоезичното пространство – Германия, Австрия и Швейцария. Запознават се с културните особености на тези страни;
•    Системно и целенасочено се овладяват особеностите на превода – писмен и устен;
Преподавателите по немски език работят иновативно, реализирайки контакти с преподаватели от немскоезичните страни, както и възможности за обмен, образователни проекти и комуникации.