ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР

ПРОЦЕДУРА
ЗА ПОДБОР НА ОСЕМ УЧЕНИЦИ ОТ Х КЛАС НА КВОТЕН ПРИНЦИП – ЧЕТИРИ МОМИЧЕТА И ЧЕТИРИ МОМЧЕТА – ЗА ВКЛЮЧВАНЕ ВЪВ ФИНАЛИЗИРАЩ ПОТОК ОТ ЦЕЛЕВА ГРУПА УЧЕНИЦИ ПО ПРОЕКТ 2020-1-DE03-KA229-077409_2 „Outside the box – Possibilities of digitalization with regard to space and time“

Критериите за подбор, Заявление за участие в подбор (образец) и Декларация-съгласие от родители (образец) може да намерите в прикачените файлове.

Zapoved komisiq OTB

Zaqvlennie za uchastie OUTSIDE THE BOX

Procedura podbor OUTSIDE THE BOX

Kriterii za podbor OUTSIDE THE BOX

Declaracia roditeli OUTSIDE THE BOX

English interview questions