март 7, 2023

Day

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ОСЕМ УЧЕНИЦИ ОТ Х КЛАС НА КВОТЕН ПРИНЦИП – ЧЕТИРИ МОМИЧЕТА И ЧЕТИРИ МОМЧЕТА – ЗА ВКЛЮЧВАНЕ ВЪВ ФИНАЛИЗИРАЩ ПОТОК ОТ ЦЕЛЕВА ГРУПА УЧЕНИЦИ ПО ПРОЕКТ...
Read More