Събиране на оферти с обява

Category

„Доставка, монтаж, обучение и гаранционна поддръжка на технологично оборудване за нуждите на 18 СУ“ Уилям Гладстон“, гр. София”.

Информация Обява Образци на документи Проект на договор Протокол комисия Техническа спецификация Указания за участие Договор техника Информация за удължаване на срока теническо предложение” КЕЙСИЕМ”
Read More

Текущ ремонт на класни стаи,помещения в столова и Дигитален център в 18-то СУ “Уилям Гладстон”

Информация за удължаване на срока Информация Обява Протокол комисия Титулна документация КС- Образец 11.1 Документация за участие Образци на документи Проект на договор Договор
Read More

„Доставка, монтаж, обучение и гаранционна поддръжка на технологично оборудване за нуждите на 18 СУ“ Уилям Гладстон“, гр. София”.

Указания за участие Договор Протокол комисия Информация за удължаване на срока Информация Проект на договор Техническа спецификация Обява Образци на документи техническо предложение” КЕЙСИЕМ”
Read More

„Доставка на закуски, плод и мляко за учениците от I-ви до IV-ти клас на 18–то СУ „Уилям Гладстон”

Договор Информация АОП информация удължаване срока Протокол комисия Документация Образци на документи Проект на договор Обява Информация
Read More

Самолетни билети

„Осигуряване на самолетни билети при пътувания по проекти на Еразъм+“  Договор Протокол комисия Отговор запитване Информация Проект на договор Образци документи Техническа спецификация Указания Обява  
Read More
1 2 3