Събиране на оферти с обява

Category

Доставка на закуски, плод и/или мляка за учениците от 1 до 4 клас.

Договор Протокол комисия Заповед за удължаване на срок Информация за удължаване на срок ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.44, АЛ.3 ЗОП Титулна Проектодоговор Образци документи Документация Информация
Read More

СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА : „ВЪТРЕШЕН РЕМОНТ НА КЛАСНИ СТАИ – 1-ВИ И 2-РИ ЕТАЖ В СГРАДАТА НА 18-ТО СОУ „УИЛЯМ ГЛАДСТОН”, ГР. СОФИЯ

Договор Индивидуални оценъчни листи Протокол комисия ОТГОВОР ЗАПИТВАНЕ ЗАПИТВАНЕ Обява КСС Информация Образци документи Документация Титулна
Read More
1 2 3