ноември 14, 2018

Day

„Доставка, монтаж, обучение и гаранционна поддръжка на технологично оборудване за нуждите на 18 СУ“ Уилям Гладстон“, гр. София”.

Информация Обява Образци на документи Проект на договор Протокол комисия Техническа спецификация Указания за участие Договор техника Информация за удължаване на срока теническо предложение” КЕЙСИЕМ”
Read More