юни 4, 2018

Day

„Доставка, монтаж, обучение и гаранционна поддръжка на технологично оборудване за нуждите на 18 СУ“ Уилям Гладстон“, гр. София”.

Указания за участие Договор Протокол комисия Информация за удължаване на срока Информация Проект на договор Техническа спецификация Обява Образци на документи техническо предложение” КЕЙСИЕМ”
Read More

АНКЕТИ за проучване степента на удовлетвореност и на резултатите от участието в проекта “Твоят час”

Екипът за организиране и управление на проекта подготви електронни анкети за учениците, техните родители и членовете на съветите „Твоят час“. Анкетите имат за задача да установят постигането на целите на...
Read More

Списък на приетите на първо класиране в първи клас ученици за учебната 2018-2019 година

Mожете да видите в прикачения файл. Списък на приетите на първо класиране в първи клас ученици за учебната 2018-2019  
Read More