февруари 28, 2014

Day

Доставка на канцеларски материали и консумативи за изпълнение на ИИД по проект „Да направим училището привлекателно за младите хора-Училище за себеутвърждаване и продготовка към европейските хоризонти – УСПЕХ”,схема BG051РО001- 4.2.05 и нуждите на 1

ПУБЛИЧНА ПОКАНА Предмет : „Доставка на канцеларски материали и консумативи за изпълнение на ИИД по проект „Да направим училището привлекателно за младите хора-Училище за себеутвърждаване и продготовка към европейските хоризонти...
Read More