февруари 10, 2014

Day

10 Февруари 2014г. Доставка на терминални работни места “ЗА ВИДЕОИНТЕНЗИВНИ ПРИЛОЖЕНИЯ“ по Национална програма „Информационни и комуникационни технологии в училище” , техника по ПРОЕКТ BG051PO 001-4.2.0.5 „ Да направим училището, привлекателно за младите хора”

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА Предмет : Доставка на терминални работни места “ЗА ВИДЕОИНТЕНЗИВНИ ПРИЛОЖЕНИЯ“ по Национална програма „Информационни и комуникационни технологии в училище” , техника по ПРОЕКТ BG051PO...
Read More