февруари 21, 2014

Day

Повишаване на методическия и административен капацитет на педагогическия и непедагогическия персонал на 18 СОУ ” Уилям Гладстон” чрез институт Конфуций гр.София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА ПРЕДМЕТ:Повишаване на методическия и административен капацитет на педагогическия и непедагогически персонал на 18 СОУ ” Уилям Гладстон” чрез институт Конфуций гр. София. нов телефон...
Read More