Обществени поръчки, възлагани чрез публична покана по ЗОП

Category

„Доставка на плод, мляко и млечни произведения и/или закуски за учениците от І-ви до ІV-ти клас на 18 СОУ „Уилям Гладстон”

РЕШЕНИЕ ВЪЗЛОЖИТЕЛ Протокол Документация Заповед Титулна Публична покана приложение 7- асортимент Приложение 4 – Декларация по чл.47, ал.5 т.1 от ЗОП приложение 11 -изпълнени договори Приложение 8 – проект на...
Read More

.„Допълнителна доставка на учебници и учебни помагала за учебната 2015/2016 година“

Протокол комисия Публична покана Титулна Договор “Просвета” Договор “Колибри” Документация Информация медии
Read More

„ Доставка на учебници и учебни помагала за учебната 2015/2016 година“ за бюджетната 2015 година.

Аванс учебници Информация Договор колибри Договор архимед Договор С.А.Н. Про Договор анубис бул вест Договор педагог Договор бит и техника Договор просвета Решение възложител Протокол комисия Публична покана Образци Решение
Read More
1 2