Обществени поръчки, възлагани чрез публична покана по ЗОП

Category

„Доставка на плод, мляко и млечни произведения и/или закуски за учениците от І-ви до ІV-ти клас на 18 СОУ „Уилям Гладстон

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПРЕДМЕТ:„Доставка на плод, мляко и млечни произведения и/или закуски за учениците от І-ви до ІV-ти клас на 18 СОУ „Уилям Гладстон” Закуски май Фактури Договор Протокол Покана Документация
Read More

Доставка и закупуване на микробус 8+1 места/ пътнически/ за нуждите на 18 СОУ „ Уилям Гладстон“

ПУБЛИЧНА ПОКАНА  ПРЕДМЕТ: Доставка и закупуване на микробус 8+1 места/ пътнически/ за нуждите на 18 СОУ „ Уилям Гладстон“. Плащане банка Платежно Договор Протокол комисия Документация микробус Публична покана
Read More

Доставка и монтаж на училищно обзавеждане по НП”Модернизация на училищната база в училище”

ПУБЛИЧНА ПОКАНА Предмет:Доставка и монтаж на училищно обзавеждане по НП” Модернизация на материалната база в училище” за 2014г. за нуждите на 18 СОУ ” Уилям Гладстон” Протокол мебели Публична покана...
Read More
1 2