декември 7, 2015

Day

„Доставка на плод, мляко и млечни произведения и/или закуски за учениците от І-ви до ІV-ти клас на 18 СОУ „Уилям Гладстон”

РЕШЕНИЕ ВЪЗЛОЖИТЕЛ Протокол Документация Заповед Титулна Публична покана приложение 7- асортимент Приложение 4 – Декларация по чл.47, ал.5 т.1 от ЗОП приложение 11 -изпълнени договори Приложение 8 – проект на...
Read More