ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА 10 (ДЕСЕТ) УЧЕНИЦИ ОТ ПАРАЛЕЛКИТЕ С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА КИТАЙСКИ ЕЗИК VIII-XII КЛАС – ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В МОБИЛНОСТ ПО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ОБМЕН И ДВУСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО С ГИМНАЗИЯ ЗА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ В ГРАД НИНБО, КИТАЙ

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА 10 (ДЕСЕТ) УЧЕНИЦИ ОТ ПАРАЛЕЛКИТЕ С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА КИТАЙСКИ ЕЗИК VIII-XII КЛАС – ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В МОБИЛНОСТ ПО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ОБМЕН И ДВУСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО С ГИМНАЗИЯ ЗА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ В ГРАД НИНБО, КИТАЙ

Период на мобилността:

01.04.2024 г. – 15.04.2024 г.

Държава: КИТАЙ

Общи изисквания към участниците в процедурата:

В мобилността могат да участват ученици, които отговарят на общи и специфични изисквания на процедурата, като:

  • Ученик/чка от 18. СУ „Уилям Гладстон” – гр. София от VIII, IX,X,XI и XII клас с интензивно изучаване на китайски език, дневна форма на обучение, за учебната 2023/2024 г.
  • Липса на наложени санкции за учебната 2023/2024 г.
  • Възможност за пътуване и отсъствие от България за период от 14 дни.
  • Кандидатите да имат средноаритметична срочна оценка по Китайски език от ООП и ИУЧ/ПП за първи учебен срок на 2023/2024 г. над Много добър 4,50.
  • Кандидатите да покажат комуникационни умения на английски език.

Процедурата за подбор на участници ще се проведе в следните етапи:

  1. Подаване на документи за участие в подбор – Заявление за участие (образец) и Декларация-съгласие от родители (образец) – срещу издаване на Входящ номер на кандидатурата. Посочените документи се подават в канцеларията на 18. СУ „Уилям Гладстон” в срок до 23.02.2024 г., 17:00 ч.
  2. Полагане на тест за определяне на ниво по английски език на 26.02.2024 г.,12:30 ч..
  3. Устно интервю на китайски и английски език, на 27.02.2024 г., 12 ч.

 За допълнителна информация:

Десислава Николова – Зам. директор УД, втори гимназиален етап

Приложения:

Заявление

Декларация-родител

Заповед комисия