Здравеноосигурителни вноски на зрелостници

Уважаеми зрелостници и родители,

Във връзка с писмо на заместник-министъра на образованието и науката, вх. № РУО1-14845/12.09.2023 г. и нарастване на риска от неспазване на здравноосигурителните задължения на завършващите средно образование ученици, приложено Ви изпращам пакет материали, предоставени от НАП за публикуване на електронната страница на Вашето училище.

Моля да се запознаете със следните документи:

Приложение №1

Приложение №2