май 26, 2023

Day

Здравеноосигурителни вноски на зрелостници

Уважаеми зрелостници и родители, Във връзка с писмо на заместник-министъра на образованието и науката, вх. № РУО1-14845/12.09.2023 г. и нарастване на риска от неспазване на здравноосигурителните задължения на завършващите средно...
Read More