Възстановяване на присъствен образователен процес за учениците от V-XII клас

Уважаеми родители,

във връзка с писмо на зам.-министър Гайдарова за възстановяване на присъствен образователен процес за учениците от V-XII клас, молим, в срок до 10:00 ч. на 3.12.2022 г., да попълните и изпратите обратно на имейл info@18sou.net съответната декларация, както следва:

  1. За ученици до 14  години – Приложение 1;
  2. За ученици над 14 години (за ученции над 18 години не се изисква съгласие на родител) – Приложение 2;
  3. За ученици със СОП – Приложение 3.