ноември 9, 2021

Day

Възстановяване на присъствени учебни занятия за I-IV клас

Уважаеми родители, Във връзка със Заповед на министъра на образованието и науката за организиране на дейностите по възстановяване на присъствения учебен процес за учениците от I до IV клас. Ви...
Read More