ноември 5, 2021

Day

На виманието на родителите на учениците от I-IV клас! Декларации за тестуване на учениците

Уважаеми родители, Във връзка с необходимостта от създаване на организация за възстановяване на присъственото обучение при осигуряване на възможно най-безопасна среда в училищата в общини с ниво на заболяемост повече...
Read More