април 8, 2020

Day

„Доставка на учебници и учебни помагала за нуждите на 18-то СУ „Уилям Гладстон“, гр. София през учебната 2020/2021 г.“

  08.04.2020 г.Покана 23-07-2018 08.04.2020г. Образец – Предложение за изпълнение 08.04.2020 гОбразец – Ценово предложение 08.04.2020г.Декларация-по-чл.-54-ал.-1-т.-1-2-и-7-от-ЗОП (1) 08.04.2020г.Декларация-по-чл.54ал.1т.3-6-от-ЗОП 08.04.2020г. Проекто-договор 29.04.2020г.договор архимед 29.04.2020г.договор бит и техника 29.04.2020г.договор колибри 29.04.2020г.договор нова...
Read More