октомври 29, 2014

Day

Доставка и монтаж на училищно обзавеждане по НП”Модернизация на училищната база в училище”

ПУБЛИЧНА ПОКАНА Предмет:Доставка и монтаж на училищно обзавеждане по НП” Модернизация на материалната база в училище” за 2014г. за нуждите на 18 СОУ ” Уилям Гладстон” Протокол мебели Публична покана...
Read More