Профил на купувача

Category

„Доставка на учебници и учебни помагала за нуждите на 18-то СУ „Уилям Гладстон“, гр. София през учебната 2020/2021 г.“

  08.04.2020 г.Покана 23-07-2018 08.04.2020г. Образец – Предложение за изпълнение 08.04.2020 гОбразец – Ценово предложение 08.04.2020г.Декларация-по-чл.-54-ал.-1-т.-1-2-и-7-от-ЗОП (1) 08.04.2020г.Декларация-по-чл.54ал.1т.3-6-от-ЗОП 08.04.2020г. Проекто-договор 29.04.2020г.договор архимед 29.04.2020г.договор бит и техника 29.04.2020г.договор колибри 29.04.2020г.договор нова...
Read More

„Инженеринг – изготвяне на технически проект, изпълнение на строително-монтажни работи, доставка и монтаж на оборудване и упражняване на авторски надзор по време на строителството, в 2 (два) физкултурни салона на 18-то СУ „Уилям Гладстон“, гр. София“.

  покана паз.консултации ВИГ 66 ЕООД оферта БМ Груп Инженеринг ЕООД оферта Д4 къмпани- ЕООД предварително обявление-11.12.2019г. решение – 15.01.2020г обявление-15.01.2020г. Техническа спецификация – 15.01.2020 Методика – 15.01.2020г. Образци –...
Read More

„ Доставка на закуски, плод и мляко за учениците от I-ви до IV – ти клас на 18 СУ “Уилям Гладстон“, гр. София ”.

Договор Информация Информация за удължаване на срока Методика Обява Образци Проект на договор Протокол закуски Техническа спецификация Титулна Протокол закуски Указания
Read More

Осигуряване на логистика при работно посещение в Република Австрия.

Договор Информация Информация за удължаване на срока Методика Обява Образци на документи Проект на договор Протокол комисия Съобщение Техническа спецификация Указания
Read More

“Текущ ремонт на фоайе, коридори и класни стаи в 18-то СУ „Уилям Гладстон“, гр. София

Договор Информация за удължаване на срока Информация КС Методика Обява Образци Проект на договор Протокол комисия Техническа спецификация Указания
Read More
1 2 3 7