Профил на купувача

Category

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗОП

вътрешни правила зоп -коригирани от одитора
Read More

„Доставка на учебници и учебни помагала за нуждите на 18-то СУ „Уилям Гладстон“, гр. София през учебната 2020/2021 г.“

  08.04.2020 г.Покана 23-07-2018 08.04.2020г. Образец – Предложение за изпълнение 08.04.2020 гОбразец – Ценово предложение 08.04.2020г.Декларация-по-чл.-54-ал.-1-т.-1-2-и-7-от-ЗОП (1) 08.04.2020г.Декларация-по-чл.54ал.1т.3-6-от-ЗОП 08.04.2020г. Проекто-договор 29.04.2020г.договор архимед 29.04.2020г.договор бит и техника 29.04.2020г.договор колибри 29.04.2020г.договор нова...
Read More

„Инженеринг – изготвяне на технически проект, изпълнение на строително-монтажни работи, доставка и монтаж на оборудване и упражняване на авторски надзор по време на строителството, в 2 (два) физкултурни салона на 18-то СУ „Уилям Гладстон“, гр. София“.

  покана паз.консултации ВИГ 66 ЕООД оферта БМ Груп Инженеринг ЕООД оферта Д4 къмпани- ЕООД предварително обявление-11.12.2019г. решение – 15.01.2020г обявление-15.01.2020г. Техническа спецификация – 15.01.2020 Методика – 15.01.2020г. Образци –...
Read More
1 2 3 8