Без категория

Category

Възстановяване на присъствен образователен процес за учениците от V-XII клас

Уважаеми родители, във връзка с писмо на зам.-министър Гайдарова за възстановяване на присъствен образователен процес за учениците от V-XII клас, молим, в срок до 10:00 ч. на 3.12.2022 г., да...
Read More

Заповед относно учебния процес на 15.11.2021 г

Уважаеми ученици и родители, Съгласно Заповед №РД 09-4003/01.11.2021 г. на министъра на образованието и науката за организация на учебния процес на 15.11. 2021 г., обучението на учениците в училищата, в...
Read More

Отново на училище!

Уважаеми родители, тестването за COVID-19 днес в училище премина успешно. Провеждането на изследването премина при много добра организация. Дори в паралелки с над 24 деца не отне повече от 25...
Read More

На виманието на родителите на учениците от I-IV клас! Декларации за тестуване на учениците

Уважаеми родители, Във връзка с необходимостта от създаване на организация за възстановяване на присъственото обучение при осигуряване на възможно най-безопасна среда в училищата в общини с ниво на заболяемост повече...
Read More

ВАЖНО! ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА НА ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ ОТ I ДО XII КЛАС СЧИТАНО ОТ 21.10.2021 г.

УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ, СЪГЛАСНО Заповед № РД09-3596/ 20.10.2021 г. на министъра на образованието и науката относно организиране на образователния процес във връзка с изпълнение на Заповед № РД01-856/19.10.2021...
Read More

График поправителна сесия

Уважаеми ученици, Моля да се явите 15. минути по-рано в дните за полагане на изпити като спазвате всички противоепидемични мерки. График
Read More
1 2 3 7