Без категория

Category

Заявление за промяна на окончателна оценка за първи гимназиален етап

Уважаеми родители и ученици, в срок до 30.06.2022 г-12.00 ч. можете да подадете заявление за промяна на окончателна оценка за първи гимназиален етап. Завленията се падават при секретаря на училище...
Read More

Успех за Дея Пеева от 6 Ж клас

Дея Пеева от 6Ж клас състезател на „таекуондо клуб Класа“ успя да спечели квалификацията за национален отбор и ще представя България при кадетите до 41 кг. в предстоящето световно първенство,...
Read More

Възстановяване на присъствен образователен процес за учениците от V-XII клас

Уважаеми родители, във връзка с писмо на зам.-министър Гайдарова за възстановяване на присъствен образователен процес за учениците от V-XII клас, молим, в срок до 10:00 ч. на 3.12.2022 г., да...
Read More

Заповед относно учебния процес на 15.11.2021 г

Уважаеми ученици и родители, Съгласно Заповед №РД 09-4003/01.11.2021 г. на министъра на образованието и науката за организация на учебния процес на 15.11. 2021 г., обучението на учениците в училищата, в...
Read More

Отново на училище!

Уважаеми родители, тестването за COVID-19 днес в училище премина успешно. Провеждането на изследването премина при много добра организация. Дори в паралелки с над 24 деца не отне повече от 25...
Read More

На виманието на родителите на учениците от I-IV клас! Декларации за тестуване на учениците

Уважаеми родители, Във връзка с необходимостта от създаване на организация за възстановяване на присъственото обучение при осигуряване на възможно най-безопасна среда в училищата в общини с ниво на заболяемост повече...
Read More
1 2 3 7