Без категория

Category

Обявяване на свободно място в 7 клас

На основание чл. 104, ал.1 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, обявявам наличие на едно свободно място в 7 клас, паралелка с интензивно изучаване...
Read More

Обявяване на свободно място в 5 клас

На основание чл. 104, ал.1 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, обявявам наличие на едно свободно място в 5 клас, паралелка с интензивно изучаване...
Read More

зАПОВЕД

   894/08.02.2021Г.Зап 18СУ носене маски
Read More
1 2 3 4 5 7