Допълнителна поправителна сесия

Уважаеми ученици,

Във връзка с писмо на МОН с №9105-226/15.09.2023 г и писмо с Изх. № РУО1-29759/18.09.2023 г на 02.10.2023 г. ще се проведе допълнителната поправителна сесия за ученици, които има до два невзети изпита.

Японски език ИУЧ-X клас;

Математика-ЗУЧ- VIII клас;

Английски език ЗУЧ- V клас.

Начален час  9.00 ч. в кабинет 3 А.

 

Успех на учениците!