септември 27, 2023

Day

Допълнителна поправителна сесия

Уважаеми ученици, Във връзка с писмо на МОН с №9105-226/15.09.2023 г и писмо с Изх. № РУО1-29759/18.09.2023 г на 02.10.2023 г. ще се проведе допълнителната поправителна сесия за ученици, които...
Read More